En efteruddannelse for dig der allerede underviser i yoga og ønsker støtte til din videre udvikling. Livet som yogalærer kan ofte være en hårfin balance mellem at lyse op og brænde ud, at føle sig forbundet og føle sig ensom, at være spirituelt dedikeret og at arbejde i en kommerciel verden. Denne uddannelse giver dig støtte og netværk til at navigere i de psykiske og sociale modsætninger der præger mange yogalæreres arbejde. Du får vigtig information om psykologien bag din rolle som yogalærer samt de gruppedynamikker og magtdynamikker der har præget yogaverdenen gennem tiderne og nogen gange spænder ben for os. Vi kigger grundigt på lærer/elev forholdet og hvordan det udspiller sig i din egen relation til dem du underviser og dem der har undervist dig. En typisk dag foregår som en vekselvirkning mellem 1) oplæg fra Birgitte hvor du får viden om yogaens psykologi og historie 2) gruppeprocesser hvor vi bruger Big Mind metoden til at undersøge indre ressourcer og drivkræfter samt 3) korte yogaklasser og meditationer hvor vi integrerer det vi har arbejdet med.

Uddannelsen giver dig værktøjer til at navigere med integritet fra dit eget indre kompas, snarere end at få en ekspertudlægning af, hvordan man bør opføre sig som yogalærer. En unik mulighed for slå rødder i din personlige integritet, styrke dine egne ressourcer og blive en endnu bedre yogalærer!

Vi arbejder procesorienteret gennem hele uddannelsen hvor vi undersøger følgende temaer:

Yogalærer/elevforholdet og din egen rolle

Udbrændthed, stress og sunde grænser i dit arbejdsliv

Magt, hierarki og kultlogik: Psykologien bag yogaens skyggesider

Dine egne skyggesider og hvad de kan lære dig

Integritet og navigation på den spirituelle markedsplads

Gruppedynamikker i din undervisning

Ensomhed, arbejdsliv og opbygningen af nye yogafællesskaber.

 

Datoer i 2018:

Modul 1:  16. -18. februar (fredag 15-19, lørdag 9-15.50 søndag 9-14.30)

Modul 2: 16.-18. marts (fredag 15-19, lørdag og søndag 9-15.30)

Modul 3: 13-15 april (fredag 15-19, lørdag og søndag 9-15.30)

Pris: 8.499 DKR

Ansøgning: skriv en mail til info@dynamicyoga.dk med en kort liste over:

  • Din uddannelsesbaggrund indenfor yoga
  • Anden uddannelse du mener kan være relevant for dit arbejde som yogalærer
  • En kort angivelse af hvor længe du har undervist i yoga
  • En kort liste af hvilken type undervisning du har prøvet at arbejde med (drop ind klasser, kurser, aftenskoler, retreats, workshops, børn, voksne mv.)
  • Din primære grund til at søge ind på uddannelsen.

 

Om underviseren:

Birgitte har undervist i yoga igennem 15 år og praktiseret i mere end 20 år. Hun er uddannet psykolog fra Københavns universitet, PhD i ledelse fra CBS, processkonsulent fra Attractor og har siden 2013 være tilknyttet uddannelsen i Big Mind facilitation som elev hos Genpo Roshi. Birgitts har flere yogauddannelser i bagagen og var frem til 2015 en af de få internationale seniorlærer i Dynamic Yoga uddannet af Godfrey Devereux. Med hendes store undervisererfaring fra både yogalæreruddannelse, yogacentre og i universitetsverdenen bygger hun bro mellem teori og praksis og formidler kompetent, klart og let forståeligt. Hun har gennem hele sin karriere som yogalærer været i frontlinjen for eksperimentelle og nytænkende tilgange til yoga og har været med til at bane vejen for en ny generation af yogalærere der tør lidt mere.

Booking og betingelser

Når du er optaget, kan du forhåndsreservere din plads ved at indbetale et ikke-refunderbart depositum på 30% af prisen (2.550kr.). Det resterende beløb betales senest tre måneder før kursusstart og refunderes ikke ved afbud fra kursusdeltageren hvis dette sker efter den 16. november. Der er dog mulighed for, efter aftale med Birgitte, at sælge sin plads til en anden kvalificeret yogalærer eller udbyde den til eventuelle personer på venteliste hvis man får andre planer i perioden op til uddannelsen. Under særligt alvorlige omstændigheder (som f.eks. pludselig opstået livstruende sygdom, dødsfald i nærmeste familie eller anden force majeure) kan der forhandles om at overføre beløbet fra den samlede uddannelse til andre events eller senere uddannelser. Mindre fravær på enkeltstående dage kan, hvis Birgitte skønner det nødvendigt, indhentes gennem individuelle Big Mind sessioner over Skype mod en merbetaling svarende til 50% af prisen på den tabte dag. Timetallet på Skype-sessionerne vil være mindre end på den tabte uddannelsesdag da vi arbejder individuelt. Der henstilles til, at man respekterer den proces gruppen gennemgår sammen og prioriterer at være til stede alle dage. Fravær på uddannelsen skal være afklaret med Birgitte og vurderet som indenfor rimelighedens grænser, for at der kan gives supplerende Skype sessioner og efterfølgende udstedes kursusbevis.

Det fulde beløb refunderes naturligvis hvis Birgitte skulle vælge at aflyse uddannelsen. Ved sygdom eller aflysning af enkelte dage fra Birgitte side vil der blive tilbudt erstatningstimer på en senere dato for det samlede hold. Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse da fokus ligger på selverkendelse og procesarbejde frem for overførsel af viden eller teknikker. Der udstedes kursusbevis efter uddannelsen er afsluttet, såfremt deltageren har været til stede og deltaget aktivt i alle dage (eller hvis indenfor rimelighedens omfang erstattet mistede timer med supplerende Big Mind sessioner over Skype)