En efteruddannelse for dig der allerede underviser i yoga og ønsker støtte til din videre udvikling. Livet som yogalærer kan ofte være en hårfin balance mellem at lyse op og brænde ud, at føle sig forbundet og føle sig ensom, at være spirituelt dedikeret på større fællesskaber og at arbejde i en konkurrencepræget og kommerciel yogaverden. Denne uddannelse giver dig støtte og netværk til at navigere i de psykiske og sociale modsætninger der præger mange yogalæreres arbejde. Du får vigtig information om psykologien bag din rolle som yogalærer samt de gruppedynamikker og magtdynamikker der har præget yogaverdenen gennem tiderne og nogen gange spænder ben for os. Vi kigger grundigt på lærer/elev forholdet og hvordan det udspiller sig i din egen relation til dem du underviser og dem der har undervist dig. En typisk dag foregår som en vekselvirkning mellem 1) oplæg fra Birgitte hvor du får viden om yogalærerlærer/elevforholdets psykologi og nyere historie 2) gruppeprocesser hvor vi bruger Big Mind metoden til at undersøge indre ressourcer og drivkræfter samt 3) korte yogaklasser der eksemplificerer eller integrerer det vi har arbejdet med.

Uddannelsen giver dig værktøjer til at navigere med integritet fra dit eget indre kompas, snarere end at få Birgittes ekspertudlægning af, hvordan man bør opføre sig som yogalærer. En unik mulighed for slå rødder i din personlige integritet, styrke dine egne ressourcer og blive en endnu bedre underviser.

Vi arbejder procesorienteret gennem hele uddannelsen hvor vi undersøger følgende temaer:

-Psykologiske dynamikker bag yogalærer/elevforholdet

-Udbrændthed, stress, rummelighed og sunde grænser i dit arbejdsliv

-Hvordan du arbejder bevidst med kontakten til eleverne igennem din verbale og nonverbale kommunikation

-Magt, hierarki og kultlogik: Psykologien bag yogaverdnens skyggesider

-Dine egne skyggesider og hvordan du bruger dem konstruktivt i dit arbejde

-Dine egne skjulte ressourcer og hvad de kan lære dig

-Integritet og navigation på den spirituelle markedsplads

-Ensomhed, arbejdsliv og opbygningen af nærende yogafællesskaber

Hvert modul byder på teoretiske oplæg fra Birgitte, Big Mind facilitering, processkonsultation med fokus på centrale problemstillinger samt korte yogaklasser der demonstrerer brugen af psykologisk teori.

Datoer i 2019:

Modul 1:  18. -20. Januar (fredag 15-19.00, lørdag 9-17 og søndag 9-16.00)

Modul 2: 22.-24. Februar (fredag 15-19.00, lørdag 9-17 og søndag 9-16.00)

Modul 3: 22-24. Marts (fredag 15-19.00, lørdag 9-17 og søndag 9-16.00)

De tre moduler består af 50 lektioner med Birgitte. Du får stillet mindre, praktiske hjemmeopgaver mellem hvert modul som forbereder dig på den kommende undervisning og støtter den fælles læringsproces i gruppen. Hjemmeopgaverne udføres mellem hvert modul og ligger ud over de 50 kontakttimer.

Pris: 8.499 DKR

Ansøgning: skriv en mail til info@birgittegorm.com på max 400 ord der dækker:

  • Din uddannelsesbaggrund indenfor yoga
  • Anden uddannelse du mener kan være relevant for dit arbejde som yogalærer
  • En kort angivelse af hvor længe du har undervist i yoga
  • En kort liste af hvilken type undervisning du har prøvet at arbejde med (drop ind klasser, kurser, aftenskoler, retreats, workshops, børn, voksne mv.)
  • Din primære grund til at søge ind på uddannelsen

Om underviseren:

Birgitte har undervist i yoga igennem 16 år og praktiseret i 26 år. Hun er uddannet psykolog (cand psych.) fra Københavns universitet, PhD i ledelse fra CBS. Derudover har hun en etårig uddannelse som processkonsulent fra Attractor og har siden 2013 vært under uddannelse som Big Mind facilitator hos sin zenlærer Genpo Roshi. Birgitts har lang erfaring som yogalærer og som underviser af yogalærere. Hun har flere uddannelser indenfor yoga, meditation og bevægelse i bagagen og var frem til 2015 en af de få internationale seniorlærer i Dynamic Yoga uddannet af Godfrey Devereux. Med hendes store erfaring som underviser fra både yogalæreruddannelse, yogacentre og i universitetsverdenen bygger hun bro mellem teori og praksis og formidler kompetent, klart og let forståeligt. Hun har gennem hele sin karriere som yogalærer været i frontlinjen for eksperimentelle og nytænkende tilgange til yoga og har været med til at bane vejen for en ny generation af yogalærere der tør lidt mere. Hun har undervist og inspireret yogalærere i over ti år og er den første  i Danmark som tilbyder en psykologfaglig funderet efteruddannelse for yogalærere. Hun er løbende i psykologisk supervision hos en autoriseret psykolog og har Genpo Roshi som mentor i sit arbejde med Big Mind facilitering.

Booking og betingelser

Når du er optaget, kan du forhåndsreservere din plads ved at indbetale et ikke-refunderbart depositum på 30% af prisen (2.550kr.). Det resterende beløb betales senest tre måneder før kursusstart og refunderes ikke ved afbud fra kursusdeltageren hvis dette sker efter 18. November 2018. Der er dog mulighed for, efter aftale med Birgitte, at sælge sin plads til en anden kvalificeret yogalærer eller udbyde den til eventuelle personer på venteliste hvis man får andre planer i perioden op til uddannelsen. Det fulde beløb refunderes naturligvis hvis Birgitte mod forventning skulle vælge at aflyse uddannelsen. Ved sygdom eller aflysning af enkelte dage fra Birgitte side vil der blive tilbudt erstatningstimer på en senere dato for det samlede hold. Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse da fokus ligger på selverkendelse og procesarbejde frem for overførsel af viden eller teknikker. Der udstedes kursusbevis efter uddannelsen er afsluttet, såfremt deltageren har været til stede og deltaget i minimum 90% af undervisningen.