En efteruddannelse for dig der allerede underviser i yoga og ønsker støtte til din videre udvikling. Livet som yogalærer kan ofte være en hårfin balance mellem at lyse op og brænde ud, at føle sig forbundet og føle sig ensom, at være spirituelt dedikeret på større fællesskaber og at arbejde i en konkurrencepræget og kommerciel yogaverden. Denne uddannelse giver dig støtte og netværk til at navigere i de psykiske og sociale modsætninger der præger mange yogalæreres arbejde. Du får vigtig information om psykologien bag din rolle som yogalærer samt de gruppedynamikker og magtdynamikker der har præget yogaverdenen gennem tiderne og nogen gange spænder ben for os. Vi kigger grundigt på lærer/elev forholdet og hvordan det udspiller sig i din egen relation til dem du underviser og dem der har undervist dig. En typisk dag foregår som en vekselvirkning mellem 1) oplæg fra Birgitte hvor du får viden om yogalærerlærer/elevforholdets psykologi og nyere historie 2) gruppeprocesser hvor vi bruger Big Mind metoden til at undersøge indre ressourcer og drivkræfter samt 3) korte yogaklasser der eksemplificerer eller integrerer det vi har arbejdet med.

Uddannelsen giver dig værktøjer til at navigere med integritet fra dit eget indre kompas, snarere end at få Birgittes ekspertudlægning af, hvordan man bør opføre sig som yogalærer. En unik mulighed for slå rødder i din personlige integritet, styrke dine egne ressourcer og blive en endnu bedre underviser.

Vi arbejder procesorienteret gennem hele uddannelsen hvor vi undersøger følgende temaer:

Psykologiske dynamikker bag yogalærer/elevforholdet

Udbrændthed, stress, rummelighed og sunde grænser i dit arbejdsliv

Hvordan du arbejder bevidst med kontakten til eleverne igennem din verbale og nonverbale kommunikation

Magt, hierarki og kultlogik: Psykologien bag yogaverdnens skyggesider

Dine egne skyggesider og hvordan du bruger dem konstruktivt i dit arbjede

Dine egne skjulte ressourcer og hvad de kan lære dig

Integritet og navigation på den spirituelle markedsplads

Ensomhed, arbejdsliv og opbygningen af nærende yogafællesskaber

Datoer i 2019:

Modul 1:  18. -20. Januar (fredag 15-19, lørdag og søndag 9-16.00)

Modul 2: 1.-3. marts (fredag 15-19, lørdag og søndag 9-16.00)

Modul 3: 29.-31. marts (fredag 15-19, lørdag og søndag 9-16.00)

De tre moduler består af 50 lektioner med Birgitte. Du får stillet mindre, praktiske hjemmeopgaver mellem hvert modul som forbereder dig på den kommende undervisning og støtter den fælles læringsproces i gruppen.

Pris: 8.499 DKR

Ansøgning: skriv en mail til info@birgittegorm.com på max 400 ord der dækker:

  • Din uddannelsesbaggrund indenfor yoga
  • Anden uddannelse du mener kan være relevant for dit arbejde som yogalærer
  • En kort angivelse af hvor længe du har undervist i yoga
  • En kort liste af hvilken type undervisning du har prøvet at arbejde med (drop ind klasser, kurser, aftenskoler, retreats, workshops, børn, voksne mv.)
  • Din primære grund til at søge ind på uddannelsen

 

Om underviseren:

Birgitte har undervist i yoga igennem 16 år og praktiseret i 26 år. Hun er uddannet psykolog (cand psych.) fra Københavns universitet, PhD i ledelse fra CBS, processkonsulent fra Attractor og har siden 2013 være tilknyttet uddannelsen i Big Mind facilitation som elev hos sin zenlærer Genpo Roshi. Birgitts har flere yogauddannelser i bagagen og var frem til 2015 en af de få internationale seniorlærer i Dynamic Yoga uddannet af Godfrey Devereux. Med hendes store undervisererfaring fra både yogalæreruddannelse, yogacentre og i universitetsverdenen bygger hun bro mellem teori og praksis og formidler kompetent, klart og let forståeligt. Hun har gennem hele sin karriere som yogalærer været i frontlinjen for eksperimentelle og nytænkende tilgange til yoga og har været med til at bane vejen for en ny generation af yogalærere der tør lidt mere. Hun har undervist og inspireret yogalærere i over ti år og er den første lærer i Danmark som tilbyder efteruddannelse for yogalærere med fokus på de psykologiske, sociale og organisatoriske dynamikker som præger arbejdet som yogalærer.

Booking og betingelser

Når du er optaget, kan du forhåndsreservere din plads ved at indbetale et ikke-refunderbart depositum på 30% af prisen (2.550kr.). Det resterende beløb betales senest tre måneder før kursusstart og refunderes ikke ved afbud fra kursusdeltageren hvis dette sker efter 18. November 2018. Der er dog mulighed for, efter aftale med Birgitte, at sælge sin plads til en anden kvalificeret yogalærer eller udbyde den til eventuelle personer på venteliste hvis man får andre planer i perioden op til uddannelsen. Det fulde beløb refunderes naturligvis hvis Birgitte mod forventning skulle vælge at aflyse uddannelsen. Ved sygdom eller aflysning af enkelte dage fra Birgitte side vil der blive tilbudt erstatningstimer på en senere dato for det samlede hold. Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse da fokus ligger på selverkendelse og procesarbejde frem for overførsel af viden eller teknikker. Der udstedes kursusbevis efter uddannelsen er afsluttet, såfremt deltageren har været til stede og deltaget aktivt på alle dage.