I yogakredse giver ordet ”Dynamic” ofte associationer til yogaklasser hvor man sveder sig igennem et flow af ret “vilde” yogastillinger i takt med en fælles åndedrætsrytme. Dynamic Yoga føles helt anderledes ubesværet og ligner ikke helt de andre flow-baserede yogaformer. Siden denne undervisningsmetode blev udviklet i de tidlige 1990ére er der kommet et væld af stilarter der hedder noget med dynamic, flow eller vinyasa og de er næsten alle kendetegnet af at være lidt “hårdere” yogaformer der har større fokus på styrke og smidighed. I Dynamic Yoga kræves der virkelig ikke nogen særlig smidig krop for at være med hele vejen igennem. Styrke og smidighed kan blive en sideeffekt af din praksis, men er hverken et krav eller et mål. Så her er lidt information om hvorfor det stadig hedder “Dynamic” og hvad der er unikt ved metoden bag undervisningen.

Hvad er forskellen?

Set udefra er den slående forskel på Dynamic Yoga og andre yogaformer at vi er i bevægelse 70-90% af tiden. Længere ophold i statiske stillinger kommer med tiden når kroppen af sig selv får lyst til at hænge ud, men den største del af praksissen foregår i et kontinuerligt flow der synkroniseres med dit naturlige åndedræts rytme. Gentagelse af simple bevægelser og enkle stillinger de fleste kan være med på er et grundlæggende kendetegn ved denne måde at undervise på.

Set indefra er praksissen præget af et meget intenst nærvær og et fokus på det meditative og forløsende aspekt af yoga. Dynamic Yoga er helt grundlæggende en meditationspraksis men med den forskel at vi mediterer uanset om vi bevæger os på måtten eller sidder stille på puden.

En helt essentiel de af praksissen er at den er baseret på konkrete undersøgelser af ting du selv kan mærke i kroppen. Fraværet af af esoterisk soundtrack i undervisningen er ikke en fornægtelse af yoga som spirituel praksis, det er snarere en insisteren på at yoga altid må være rodfæstet i det du selv kan mærke og tænke dig frem til. Den højeste autoritet i din praksis vil altid være din egen krop og det den kan lære dig. Lærerens rolle er at undervise dig i hvordan du selv undersøger din virkelighed, snarere end at fortælle dig hvad du skal gøre, mærke, tro eller tænke. På den måde er yoga mere en eksperimenterende praksis end en religiøs praksis.

Metoden bag Dynamic Yoga blev udviklet af den britiske yogalærer Godfrey Devereux men i dag kan man finde Dynamic Yoga lærere over hele verden men mest koncentreret i Vesteuropa.

Hvorfor “Dynamic”

Dynamic betyder egentlig bare at bevægelse bliver brugt som et værktøj til læring. Menneskekroppen er utrolig intelligent og har en enorm kapacitet for at lære nye ting. Men kroppen lærer altid på samme måde: Ved at respondere sensitivt på gentagende bevægelser. Den gang du lærte at spise med ske, cykle eller skrive gentog du den samme bevægelse igen og igen og lærte at koble hånd og sansefornemmelse indtil bevægelsen “sad” i dig og du ikke skulle tænke over den længere. På samme måde bruger Dynamic Yoga gentagende små bevægelsessekvenser (ullolaer) til at undervise kroppen sådan at din yogapraksis bliver sikker, behagelig og effektiv. Der er ikke noget teknik du skal forstå, kun bevægelser du skal gentage for at kroppen tavst bliver integreret til en funktionel helhed.

Vi bruger gentagelserne til at undervise eleverne i at aktivere musklerne sådan at de kan støtte alle kropens led så de bliver åbne og frie i yogastillingen. Det er en aktiv og meget fysisk yogapraksis hvor man typisk er i konstant bevægelse men på en måde der føles ”let” i kroppen og helst aldrig skal indebære kamp eller smerte.  Det ser ikke ret sveddryppende ud selv om det mobiliserer og styrker hele muskelapperatet. Du følger dit eget åndedræts naturlige rytme og din opmærksomhed er rodfæstet i den indre sanseoplevelse snarere end på hvad der foregår omkring dig. Så gentagende bevægelser og træning af sensitivitet er to grundlæggende elementer i Dynamic Yoga. Af dem følger et meget meditativt nærvær igennem hele praksissen.

Metoden bag undervisningen er også  “dynamic” fordi den hele tiden er under forandring. Dynamic Yoga anno 2005 så f.eks radikalt anderledes ud end den gør i dag. Undervisningen har ikke faste geometriske retningslinier for hvordan en yogastilling skal se ud. Metoden er sansebaseret snarere end alignmentbaseret. Det vil sige at en dynamic yoga lærers job er at undervise dig i selv at mærke efter og handle i overensstemmelse med det der er godt for din krop lige her og nu.  I Dynamic Yoga er den højeste autoritet altid  elevens egen sanseoplevelse.

Trin for trin

Kernen i metoden er Vinyasa Krama – progressiv instruktion. Du bliver altid guidet trin for trin sådan at kroppen “forstår” hvad den skal gøre hele vejen igennem praksissen. Alle instruktioner du hører fra en Dynamic Yoga lærer har et formål som kommer til udtryk senere i klassen eller senere i forløbet. Hver teknik du introduceres til lægger grunden til den næste sådan at du gradvist lærer at forstå og handle på kroppens medfødte intelligens. Ideen er at hvis du oplever smerte eller kamp i en yogastilling er det fordi din lærer ikke har forberedt dig godt nok. Yoga skal aldrig være en kamp eller en præstation selv om det godt må være en sund udfordring. Din krop kender forskellen og Dynamic Yoga handler om trin for trin at blive mere skarp på at lytte til kroppen.

Man kan derfor ikke rigtig sige at Dynamic Yoga er en stilart eller en yogaform men snarere en yoga metode. Metoden træner trin for trin din evne til at vække muskulaturen,mærke mere subtile sansefornemmelser og integrere kroppens dele til en behagelig fornemmelse af helhed (yoga). På den måde bliver din praksis bliver guidet indefra kroppen snarere end fra ydre autoriteter. Vi opfordrer eleven til at stille spørgsmålstegn ved alt hvad yogalæreren siger og kun tage det til sig som giver mening for deres liv og deres krop her og nu.  Dynamic Yoga er ikke et redskab til selvudvikling eller selvoptimering hvor du stræber efter at opnå et kulturelt bestemt ideal (hvor nobelt og smukt dette end kan være).  Undervisningen inviterer dig til at finde en intimitet med kroppen, sindet og bevidstheden – en praksis i at blive eet med det der sker lige her og nu. Det er ikke et mål i sig selv at forbedre f.eks. styrke, smidighed, koncentrationsevne eller gøre dig glad i låget. (Men det kan meget vel blive en sideeffekt). Der er heller ingen moralske dagsordner for hvordan du bør leve dit liv.

Vores filosofi er at du allerede er fuldstændig perfekt som du er og at yoga er en praksis der tillader dig at få øje på det. Yoga handler ikke handler om at være supermenneske, men om at opdage at det er super at være menneske.

Birgitte Gorm Hansen (Cand.Psych PhD og tidligere senior teacher i Dynamic Yoga)