Denne uddannelse er udsolgt, klik her for næste hold som kører i maj/juni 2020.

Open Flow Yoga er en meditativ, dynamisk og sansebaseret yogaform der inviterer dig til at tænke ud af boksen, når du underviser i de fysiske stillinger. Ved at introducere ikke-lineære flows og sansebaseret instruktion i din undervisning hjælper du eleven med at bygge bro mellem bevægelse og meditation. Open Flow Yoga er en træning i at mærke efter og lade den fysiske praksis komme indefra den enkelte elevs unikke krop. En uddannelse for dig der allerede er yogalærer og gerne vil give dine klasser et funktionelt, undersøgende og meditativt element. Du får ny inspiration fra tre tendenser der lige nu bryder frem i det internationale yogamiljø.

 • Ny viden – nye bevægelser: Fascia, tensegritet og den nye yogakrop. Ny anatomisk viden om fascia og funktionel bevægelse har i de sidste 5 år udfordret det geometrisk definerede alignment-paradigme som har præget yogaens fysiske praksis fra 1930érne og frem. Dette ændrer lige nu på vores billede af yogakroppen og hvordan den bevæger sig. På uddannelsen tager vi fat i ny viden om bindevæv og bevægelse og hvilken betydning den får i moderne fysisk yogapraksis. Du lærer tre nye typer af bevægelse som kan supplere din eksisterende undervisning og give den et mere legende, intuitivt og fascia-orienteret element. Vi arbejder med at finpudse din verbale instruktion så forbliver klar og tydelig selv når du underviser mere komplekse og ikke-lineære bevægelser.
 • Sansebaseret yoga: At undervise asana indefra. Open Flow Yoga er den første yogalæreruddannelse på Dansk som tilbyder en systematisk metode til sansebaseret instruktion. En stor del af den målgruppe som finder yoga i dag, kommer ikke bare til yoga for at bevæge sig. Det tidligere fokus på styrke, smidighed og avancerede yogastillinger mødes nu også med et ønske om ”noget mere”. Ro, nærvær, kropsbevidsthed, selvomsorg, stressreduktion, krisefærdigheder eller at komme ”ud af hovedet og ned i kroppen” står nu mindst ligeså højt på ønskelisten hos den nye yogaelev som ønsket om at være i bedre fysisk form eller at mestre den perfekte armbalance. Det segment yogalærere i dag arbejder med efterlyser således mere kropsligt nærvær i deres bevægelser. På uddannelsen undersøger vi hvordan du kan tale mere præcist til elevens sansning af kroppen når du underviser. Vi gennemgår historien og anatomien bag sansebaseret yoga og arbejder praktisk med, hvordan du underviser asana ”indefra”. Dette hjælper dig til at fordybe en fri eller legende bevægelse til at give eleven en mere meditativ oplevelse af flow. Du lærer tre lag af verbal instruktion der skærper det sansebaserede og intuitive element på dine klasser og hjælper dine elever til ikke bare at observere hvad der sker i kroppen, men også at handle selvstændigt på det, de mærker.
 • Post-lineage yoga og nye former for læring: Yogaverden er begyndt at organisere sig anderledes. Det livslange forhold til en guru eller en hierarkisk opbygget yogaskole (lineage) som indtil sidste generation udgjorde det primære læringsrum for yoga bliver i disse år suppleret ”post lineage yoga” (Wildcroft 2018). Vi ser i dag en stigende tendens til at læring foregår på tværs at fællesskaber hvor yogalærere og elever organiserer sig mere flydende og hierarkierne bliver fladere. Netværket og cirklens model blander sig i dag med den klassiske pyramideopbygning hvor guruen sidder på toppen af hierarkiet. Dette stiller spørgsmålstegn ved den pædagogik vi som yogalærere underviser ud fra, som ofte afspejler den model vi arvede fra tidligere generationer. På uddannelsen får du et hurtigt overblik over den moderne yogahistorie, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen. Vi kigger på faldgruberne i både de gamle og de nye måder at lære på og arbejder praktisk med, hvordan du bruger dem bevidst i din undervisning. Du får teori og træning i en pædagogisk tilgang som sætter fokus på elevens læring (frem for præstation) og styrker elevens egne ressourcer og selvstændighed. Vi kigger også lidt på, hvordan vi i vores undervisning kan arbejde bevidst med den sociale dynamik i rummet og med kontakten til eleverne.

Undervisningen dækker følgende temaer:

 • Open Flow: Du lærer at praktisere, instruere og sekvensere tre nye bevægelsestyper som kan bruges som et krydderi i din eksisterende undervisning. De nye bevægelser du lærer på uddannelsen, inviterer et meditativt, sanseligt og undersøgende element i din undervisning, og kan bruges som supplement uanset om du underviser udenfor eller indenfor alignmentbaseret yoga.
 • Sansebaseret instruktion: Du lærer at sekvensere din verbale instruktion så dine elever kan følge med dig trin for trin. Dette gør din instruktion lettere at følge og stiller skarpt elevens sansning af kroppen og evne til at handle på det, de selv mærker.
 • Motorisk læring: Du bliver introduceret for pædagogiske grundprincipper der fremmer læring på din klasser så dine elever får maksimalt udbytte af undervisningen.
 • Fascia: Du får basal viden om den betydning ny viden om bindevævet er ved at få i yogaens fysiske praksis. Hvad – om noget- ved vi egentlig om bindevævet lige nu? Hvad ændrer sig ved den fysiske yogapraksis når vi forstår kroppen som andet og mere end skelet og muskler?
 • Tensegritet: Du får en basal viden om tensegritet (tensional integrity) og den betydning dette begreb er ved at få i yogaens fysiske praksis. Hvad ændrer sig ved vores måde at undervise i yoga på når vi ser kroppen mere som en organisk helhed end som en mekanisk struktur?
 • Nye pædagogikker: Som et bud på en nytænkning af de sociale dynamikker som moderne yoga har arvet fra sidste århundrede, undersøger vi nye undervisningsformer hvor yogalærerens ekspertrolle er nedtonet til fordel for elevernes selvstændige og sociale læring.

Uddannelsen inkluderer:

 • 50 kontakttimer med Birgitte, hvor der veksles mellem praksis og teori gennem guidede yogaklasser, oplæg, dialog og gruppearbejde. I tillæg til de 50 timer er der hjemmeopgaver mellem de to moduler, der hjælper til at sikre høj effekt i din læringsproces.
 • Lydoptagelser af de længere yogaklasser som Birgitte underviser live på uddannelsen.
 • En printet, velskrevet manual, der gennemgår teorien og pædagogikken bag Open Flow Yoga giver dig referencer til videre læsning.
 • Detaljeret inspirationskatalog over de 40 bevægelser/teknikker du bliver introduceret for på uddannelsen: Kataloget ligger sidst i den printede manual, hver teknik er vist med fotos og videolinks der demonstrerer bevægelsen samt konkrete forslag til alle tre lag i den verbale instruktion.

Læringsmål:

Når du har deltaget aktivt på hele uddannelsen og lavet alle hjemmeopgaver, skal du kunne:

 • Supplere din eksisterende undervisning med tre nye typer af bevægelse (oscillation, undulation og fluktuation)
 • Identificere tre lag af verbale instruktioner du kan bruge til at instruere ikke-lineær bevægelse trin for trin
 • Sekvensere dine instruktioner så de inviterer en selvstændig læringsproces hos eleven
 • Reflektere over den sociale dynamik, du skaber med den måde, du rammesætter din undervisning på.
 • Kende til basal viden om fascia og tensegritet
 • Kende til sansebaseret yoga og de traditioner der er gået forud
 • Kende til den moderne yogas historie og reflektere over den betydning den får i dit arbejde som yogalærer

Optagelseskrav, pris og booking

Optagelseskrav og kursusbevis:
Kurset henvender sig til dig, der allerede har minimum 100 timers yogalæreruddannelse i bagagen. Det er en fordel hvis du allerede er i gang med at undervise, men ikke et krav. Hvis du har påbegyndt din første yogalæreruddannelse eller har anden uddannelsesbaggrund, du mener kvalificerer til optagelse, så ring eller skriv til Birgitte: mobil: 26169309, email: info@birgittegorm.com

Der udstedes kursusbevis for deltagelse efter at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen og har lavet de  hjemmeopgaver, der ligger mellem modulerne.

Pris:
Uddannelsen koster 8.500 kr.
Der er mulighed for at betale i to rater inden uddannelsen starter.

Hvordan: Booking, betaling og betingelser:
Du er velkommen til at kontakte Birgitte personlige på telefon eller email, inden du tilmelder dig, hvis du vil vide mere om uddannelsen (mobil: 26169309).

Du tilmelder dig uddannelsen ved at skrive til info@birgittegorm.com hvorefter du får tilsendt en elektronisk faktura. Ved tilmelding skal du i din mail skrive dit fulde navn og adresse, eventuelt cvr nummer og firmanavn samt vedhæfte bevis for din yogalæreruddannelse.

Du reserverer din plads ved at indbetale et ikke-refunderbart depositum på 3700 kr. Det resterende beløb på 4800 kr. betales senest 1. januar 2020. Indbetalinger refunderes som udgangspunkt ikke, med mindre Birgitte må aflyse uddannelsen på grund af sygdom. Der tages forbehold for minimum 7 deltagere for gennemførelse af uddannelse.

Hvornår:
Modul 1:
28. februar til 1. marts
Fredag: 11.00 – 19.00
Lørdag: 9.00 – 18.00
Søndag: 9.00 – 17.00

Modul 2:
27-29 marts 2020
Fredag: 11.00 – 19.00
Lørdag: 9.00 – 18.00
Søndag: 9.00 – 17.00

Hvor:
Birgittes yogalokale på Oscar Pettifords Vej 25, 6. sal. Der er spisekøkken, mulighed for at hente mad i det omkringliggende område samt mulighed for at købe billet for gæsteparkering. Alt yogaudstyr er til rådighed i lokalet.

Underviser Birgitte Gorm Hansen

Birgitte er kendt for sin høje kvalitet som underviser og sin dybe dedikation til undersøgende, sansende og meditativ yoga. Hun har undervist yogalærere hen over de sidste 10 år og står for en udogmatisk, eksperimentel praksis, hvor elevens egen indre oplevelse af kroppen altid er i centrum. Hendes klasser er legende, sensitive og nydelsesfulde invitationer til at elske den krop, du har i dag.

Birgitte har undervist ugentlige yogaklasser siden 2001 og gennemført 5 uddannelser indenfor yoga og meditation, siden hun begyndte at praktisere for snart 25 år siden. Hendes fundament som yogalærer kommer fra Dynamic Yoga suppleret med nyere bevægelsesformer som Fascial Flow og Yoga Somatics. Buddhistisk meditation har været den bærende pille i hendes praksis fra teenageårene og lige nu studerer Birgitte på 6. år hos sin zen lærer, Genpo Roshi.

Ud over yogaen er Birgitte uddannet psykolog (cand. psych.) fra Københavns Universitet, Ph.d. fra CBS og proceskonsulent fra Attractor. Birgitte har forelæst og forsket på flere danske universiteter gennem årene og var et af de første ansigter på Danmarks største online yogaudbyder Yogavivo. Hun har gæstet flere danske yogalæreruddannelser som assistent, gæsteunderviser og censor igennem de sidste 10 år. I dag tilbyder hun efteruddannelser, mentorforløb og psykologisk procesarbejde for undervisere indenfor yoga og meditationsverdenen. Hendes specialer er sansebaseret alignment, nytænkning af yogaens fysiske praksis samt de psykologiske og sociale dynamikker, der opstår omkring rollen som yogalærer. Frem til 2015 fungerede Birgitte som seniorlærer ved Windfire School of Yoga og arbejdede en stor del af tiden i udlandet. I dag bor hun i København med sin familie og arbejder uafhængigt af yogaskole og stilart.