For yogalærere og instruktører

I yoga opfordrer vi ofte eleverne til at ”lytte til kroppen”, blandt andet for at undgå skader. Men ofte har vi ikke de pædagogiske værktøjer til at lære eleven hvad det betyder i praksis. Lige nu kigger moderne yoga til sansningen af kroppen som et kompas, der kan supplere de ”one size” alignmentprincipper som vi tidligere har brugt som rettesnor. Tilbage står vi som undervisere med en ny udfordring: Nemlig at blive bedre til at lære eleven at justere sin praksis indefra og ikke kun korrigere sin praksis udefra.

Hvilke sansninger skal vi opfordre eleven at overgive sig til og hvilke sansninger kræver handling? Hvordan lærer vi eleven selv at mærke forskellen på de to? Hvordan tilpasser vi alignmentprincipper til den enkelte, når vi står overfor en yogaklasse med 20-30 elever der alle har en unik kropsbygning og subjektiv oplevelse af kroppen? Hvad giver det eleven at arbejde systematisk med sit indre sansekompas og hvordan hænger det sammen med yogatraditionen og dens filosofier?

På denne workshop bliver du introduceret for en metode til at træne dine elever i, at handle på det, de selv kan mærke. Du får en kropslig erfaring med sansebaseret bevægelse, samt inspiration til at introducere et sensorisk lag i dit undervisningssprog.

Workshoppen er åben for yogalærere fra alle skoler og uddannelsesniveauer. De pædagogiske værktøjer du bliver introduceret til kan bruges på tværs af yogaformer og er ikke knyttet til en bestemt stilart. På dagen fokuserer vi dog primært på alignmentbaseret yoga i flow.

Du får:

Baggrundsviden om den ”sensoriske vending” som er på vej ind i moderne yoga.

En længere yogaklasse der demonstrerer et par af de pædagogiske principper bag sensorisk alignment.

Inspiration til at koblingen mellem alignmentbaseret yoga og sansetræning i din undervisning (sensitization).

Sted: Yoga collective, Jægergårdsgade 14, 2. sal 8000 århus

Tid: 9.00-17.00

Pris: 785 kr