Uddannelsen er til dig der vil:

  • skærpe det sensoriske og sansebaserede aspekt af din undervisning
  • støtte dine elever i, selv at handle på det de mærker i kroppen
  • arbejde bevidst med nervesystemet gennem kontakten til de mennesker du underviser
  • forstå det psykologiske maskinrum bag din undervisning
  • arbejde med dig selv kropsligt, psykologisk og socialt i en sammenhæng der er uafhængig af yogaskole eller linje
  • stå stærkere i dit arbejdsliv som yogalærer

I en tid hvor yoga forbindes mere og mere med sundhed og terapeutiske effekter mødes vi som yogalærere med nye udfordringer og forventninger. Som flere stress – og kriseramte mennesker finder frem til yoga, får vi i højere grad brug for afklare vores personlige og professionelle grænser og finde effektive metoder til at møde de nye behov som målgruppen møder op med. Hvor vores opkvalificering tidligere handlede om at lære at undervise flere nye yogaformer, bliver der nu mere brug for at kunne arbejde bevidst med nervesystemet, både elevens men også vores eget. Vi ved allerede en del om, hvordan vi gør dette gennem yogateknikker, men vi er ofte ikke trænet i at arbejde med nervesystemet gennem den verbale og nonverbale kontakt vi skaber til de mennesker vi underviser. Det sidste kræver en dybere forståelse af det psykologiske og sociale samspil der finder sted i yogalokalet.

En vej ind i dette er at støtte op om elevens eksisterende ressourcer ved at give dem værktøjer til at lære sig selv og deres krop bedre at kende samt handle på det de kan mærke. På den måde styrker du eleven i at blive ekspert på sin egen krop og indre tilstand. Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde bevidst med din egen krop som værktøj i kontakten til dine elever, ved at raffinere dit indre sensoriske kompas, dit sprog for sansning og din verbale og nonverbale kommunikation.

Kurset inkluderer elementer fra Birgittes tidligere uddannelse “Rollen som yogalærer – psykologien bag din undervisning” og udvider dette koncept med mere fokus på sensorisk sprog og sansetræning med øget fokus på deltagernes egen kropslige erfaring og yogapraksis. Birgitte er til stede fuld tid på samtlige moduler og underviser minimum 80 % af kontakttimerne selv. Hun har yderligere inviteret to gæstelærere der har fingeren på pulsen indenfor psykologi (regulering af nervesystemet) og yogaterapi. Læs mere om underviserne nedenfor. 

Der undervises på dansk og der lukkes max 10 deltagere ind på holdet for at sikre kvaliteten og dybden af procesarbejdet. Du skal være indstillet på at arbejde med dig selv i et fortroligt rum hvor såvel underviser som gruppens medlemmer deler erfaringer fra livet som yogalærer.

Indhold:

Dit sensoriske kompas

Din egen sansning af kroppen udgør fundamentet for udviklingen af et sensoriske sprog når du underviser. På uddannelsen udvikler du din sensitivitet overfor det du rent fysisk kan mærke i kroppen og får et sansebaseret fundament for din egen yogapraksis der kan bruges på tværs af yogaskoler og stilarter. Du får mere kontakt til dit eget sensoriske kompas – din evne til at mærke og handle på fysiske sansninger både når du praktiserer selv og når du underviser.

Sensorisk sprog

Som yogalærer har du allerede udviklet et sprog for det du mærker i kroppen og dette sprog videregiver du bevidst eller ubevidst når du underviser. Uddannelsen hjælper dig til at blive klarere og mere præcis i dit ”sansesprog” så det bliver lettere for eleven at følge med når du taler til deres indre erfaring af kroppen. Du får værktøjer til at bruge sensorisk sprog på tværs af yogaformer fra det helt blide og restorative over det mere muskulære og alignmentbaserede og hen i ikke-lineær og somatisk bevægelse som lige nu breder sig i yogaverden. Du lærer hvordan du kan give din undervisning i meditation og pranayama et sansebaseret twist gennem små justeringer af din verbale instruktion.

Kontaktsprog

Din undervisning er en invitation til kontakt mellem dig og eleven og din verbale og nonverbale kommunikation bestemmer i høj grad kvaliteten af denne kontakt. På uddannelsen lærer du at arbejde bevidst med typer af kontaktsprog når du underviser, sådan at du bedre kan etablere trygge rammer for elevens kropslige undersøgelse af indre tilstande. Med udgangspunkt i klinisk psykologisk praksis får du redskaber til at lægge flere ”lag” af kontaktsprog ind i din nonverbale og verbale instruktion når du underviser yogaklasser.

Psykologi

På uddannelsen gennemgår Birgitte og gæstelærer Frank Vestergaard Olsen basal viden om nervesystemet og dets betydning for vores oplevelse af kroppens indre tilstande samt vores sociale adfærd. Du får også en psykologfaglig vinkel på kunsten at rumme dine elever når du underviser, på hvordan du afgrænser dit arbejdsområde som yogalærer og på hvordan du passer på dig selv og dine elever når du er på arbejde. Vi går praktisk til hvordan du arbejder med kontakt, blandt andet når du skal håndtere elever der får det svært eller har følelsesladede reaktioner i undervisningen eller når du bliver udfordret i dit arbejde udenfor yogalokalet. Vi kigger på det psykologiske maskinrum bag lærer/elevrelationen og du får et blik for faldgruber og ressourcer i dit arbejde med begge sider af denne relation. Uddannelsen zoomer langsomt ud fra det enkelte individs psykologi til at give dig en psykologfaglig vinkel på dit arbejde med relationer, med grupper, med de organisationer som er en del af dit arbejdsliv og med dit eget lederskab.

Yogahistorie

Som en hjælp til at stå stærkere i din egen rolle som yogalærer, giver  Birgitte dig et indblik i den nyeste viden om yogaens historie. Du lærer hvordan den fysiske praksis har udviklet sig igennem tiden, hvad der har ledt op til, at det sensoriske lige nu får en renæssance indenfor moderne yoga samt hvordan det moderne yogalokale rummer ekkoer af tidligere måder at organisere sig på når man har ville videregive yoga som tradition. Et blik på den tradition du er en del af, giver dig ressourcer til at tage aktivt stilling at finde frem til dit eget bidrag til fremtidens yogatraditioner.

En typisk dag: 

-Tjek ind

-Yogaklasse (demo af teknik/værktøj)

-Fagligt oplæg (med Birgitte og evt. gæstelærer)

-Gennemgang af teknik/undervisningsværktøj

-Procesarbejde, gruppearbejde eller øvelser

-Kort yogaklasse/meditation

Der indlægges en times frokostpause samt to kortere pauser i løbet af dagen. På de dage hvor vi har en gæstelærer på besøg kan programmet se anderledes ud. 

Program og datoer:

Uddannelsen består af 100 lektioner a´45 minutter. Timerne er fordelt mellem 4 moduler samt 3 mindre hjemmeopgaver der og bruges som materiale i undervisningen af næste modul. Du skal være indstillet på at prioritere et kort gruppearbejde mellem de to sidste moduler der kræver du mødes (evt. online) med et par af dine kolleger og udarbejder et oplæg.

Program for hvert modul:

Fredag 13.00-18.00

Lørdag 9.00-18.00

Søndag 9.00-17.00

Datoer:

Modul 1 Ligger den 4-6 december 2020

Modul 2 ligger den 8-10. januar 2021

Modul 3 ligger den 5-7 februar 2021

Modul 4 ligger den 5-7. marts 2021

Optagelseskrav:

Kurset henvender sig til dig, der allerede har minimum 100 timers yogalæreruddannelse i bagagen. Det er en fordel hvis du allerede er i gang med at undervise, men ikke et krav. Hvis du har påbegyndt din første yogalæreruddannelse, så kontakt Birgitte for at afklare om du kan starte.

Hvis du har en historik omkring psykisk sygdom, stresssygemeldinger, sorg, traume eller krise, så ring eller skriv til Birgitte og få en snak om dette så i sammen kan vurdere om uddannelsen er det rigtige for dig, samt hvordan den evt. kunne møde dine behov.

Der udstedes kursusbevis for deltagelse efter at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen og har lavet de hjemmeopgaver, der ligger mellem modulerne. Der afholdes ikke eksamen.

Pris, booking, betaling og betingelser:

Uddannelsen koster 16.000 kr. Max 10 deltagere per hold.
Der er mulighed for at betale i max 3 rater inden uddannelsen starter.
Du er velkommen til at kontakte Birgitte personlige på telefon eller e-mail, inden du tilmelder dig, hvis du vil vide mere om uddannelsen (mobil: 26169309).

Du tilmelder dig uddannelsen ved at skrive til info@birgittegorm.com hvorefter du får tilsendt en elektronisk faktura. Ved tilmelding skal du i din mail skrive dit fulde navn og adresse. Hvis du skal have et firma til at betale for uddannelsen så oplys venligst CVR nummer, firmanavn og adresse. Vedhæft gerne bevis for din yogalæreruddannelse eller skriv to linjer om din baggrund.

Du reserverer din plads ved at indbetale første rate på 4000 kr. Det resterende beløb betales over max to rater (hhv. 1. juli og 1. oktober 2020 med mindre andet er aftalt). Det samlede beløb skal være indbetalt senest 15.oktober 2020. Indbetalinger refunderes ikke, med mindre Birgitte selv aflyser uddannelsen. Beløbet kan ikke overføres til senere events eller uddannelser. Der gives ikke undtagelser til dette.

Undervisere:

Birgitte Gorm Hansen – Cand.Psych. (Phd) og yogalærer.

Birgitte kombinerer en psykologfaglig baggrund  med mere end 10 års erfaring i at undervise og uddanne yogalærere. Hun har arbejdet med sensorisk sprog igennem de sidste 18 år og har studeret med flere pionerer indenfor sansebaseret yoga, somatic movement og somatisk meditation.  I 2016 udbød hun Skandinaviens første yogalæreruddannelse der fokuserede på psykologien bag yogalærerjobbet.  Hun har været gæstelærer på yogalæreruddannelser, både i Danmark og internationalt hvor hun underviser i psykologi for yogalærere, moderne yogahistorie, sensorisk alignment, somatisk bevægelse, open flow yoga, meditation og skyggearbejde (Big Mind processer).

På denne uddannelse trækker hun yderligere på sin akademiske baggrund som psykolog og forsker indenfor organisation og ledelse samt på metodiske greb fra Big Mind og proceskonsultation. Birgitte har praktiseret buddhistisk meditation siden 1992 og begyndte til yoga i midten af 1990erne. I de næste par år videreuddanner hun sig indenfor SOMA embodiment og Somatic Experiencing.

Frank Vestergaard Olsen – cand.Psych (aut.)

Vi er så heldige at have autoriseret psykolog og mindfulnessinstruktør Frank vestergaard Olsen med som gæstelærer på uddannelsen. Frank vil gennemgå ny viden om nervesystemet og dele ud af sin mangeårige erfaring med at arbejde ressourceorienteret med sårbare mennesker både i terapi og i undervisningssammenhænge. Frank er specialiseret i psykotraumatologi og bruger Somatic Experiencing og mindfullnesstræning i sit arbejde med mennesker ramt af sorg, krise og stress. Han har mange års erfaring med at supervisere og undervise profesionelle indenfor dette område og er medstifter af SE-foreningen og Traumeheling Aps. Frank har tillige erfaring indenfor arbejdet med spiritual emergency og var i 1980érne en af initiativetagerne bag foreningen SEB (Spiritual Emergency Network), en krise og beredskabsgruppe under Stanislav Groff.

Frank underviser 2 dage på uddannelsen 

Mia Mourier, yogaterapeut

Mia er en af Danmarks første Yogaterapeuter. Hun er førende indenfor yogaterapi for mental sundhed og kvindehelse og arbejder til daglig med yogaterapi i individuelle sessioner og terapeutiske yogahold. Mia har mere end 1600 uddannelsestimer indenfor yoga, anatomi, traume-behandling og ikke mindst Yogaterapi, og er akkrediteret af the British Council of Yoga Therapy (BCYT). De seneste år har hun arbejdet på at færdiggøre sin certificering hos International Association of Yoga Therapists (IAYT) i USA. På uddannelsen underviser Mia en inspirationsklasse og deler efterfølgende ud af sin erfaring med at undervise enetimer i hendes arbejde som yogaterapeut. Hun vil især fortælle om hende arbejde med støttende forløb til klienter ramt af stress, længere sygdomsforløb og krise. Mia fortæller lidt om, hvordan hun aflæser kroppe, sind og bevægelsesmønstre i forhold til ubalancer og uhensigtsmæssigheder og hvordan hun bruger dette på sine yogahold. 

Mia underviser inspirationsklasse på uddannelsen