Uddannelsen er til dig der vil:

  • skærpe det sensoriske og sansebaserede aspekt af din undervisning
  • støtte dine elever i, selv at handle på det de mærker i kroppen
  • arbejde bevidst med nervesystemet gennem kontakten til de mennesker du underviser
  • forstå det psykologiske maskinrum bag din undervisning
  • arbejde med dig selv kropsligt, psykologisk og socialt i en sammenhæng der er uafhængig af yogaskole eller linje
  • stå stærkere i dit arbejdsliv som yogalærer

I en tid hvor yoga forbindes mere og mere med sundhed og terapeutiske effekter mødes vi som yogalærere med nye udfordringer og forventninger. Som flere stress – og kriseramte mennesker finder frem til yoga, får vi i højere grad brug for afklare vores personlige og professionelle grænser og finde effektive metoder til at møde de nye behov som målgruppen møder op med. Hvor vores opkvalificering tidligere handlede om at lære at undervise flere nye yogaformer, bliver der nu mere brug for at kunne arbejde bevidst med nervesystemet, både elevens men også vores eget. Vi ved allerede en del om, hvordan vi gør dette gennem yogateknikker, men vi er ofte ikke trænet i at arbejde med nervesystemet gennem den verbale og nonverbale kontakt vi skaber til de mennesker vi underviser. Det sidste kræver en dybere forståelse af det psykologiske og sociale samspil der finder sted i yogalokalet.

En vej ind i dette er at støtte op om elevens eksisterende ressourcer ved at give dem værktøjer til at lære sig selv og deres krop bedre at kende samt handle på det de kan mærke. På den måde styrker du eleven i at blive ekspert på sin egen krop og indre tilstand. Uddannelsen giver dig redskaber til at arbejde bevidst med din egen krop som værktøj i kontakten til dine elever, ved at raffinere dit indre sensoriske kompas, dit sprog for sansning og din verbale og nonverbale kommunikation.

Birgitte har som den eneste yogalærer i Danmark en psykologfaglig baggrund (cand.psych. PhD) kombineret med over 10 års erfaring med at undervise og uddanne yogalærere. Hun var en af de første yogalærere i Danmark der forfulgte ideen om en sensorisk pædagogik for yogaundervisning og har uddannet sig indenfor sansebaseret yoga og somatisk bevægelse igennem de sidste 18 år. Birgitte har udviklet den første strukturerede pædagogik til at videreuddanne yogalærere i sensorisk sprog uafhængigt af yogaskole eller stilart. I 2016 udbød hun Skandinaviens første yogalæreruddannelse der fokuserede på psykologien bag yogalærerjobbet. Hun underviser i dag på yogalæreruddannelser, både i Danmark og i internationalt og har især specialiseret i psykologi for yogalærere, moderne yogahistorie, sansebaseret alignment og sensorisk bevægelse.

Uddannelsen undervises på dansk og der lukkes max 10 deltagere ind på holdet for at sikre kvaliteten og dybden af procesarbejdet. Du skal være indstillet på at arbejde med dig selv i et fortroligt rum hvor såvel underviser som gruppens medlemmer deler erfaringer fra livet som yogalærer.

Indhold:

Det sensoriske kompas

Din egen sansning af kroppen udgør fundamentet for udviklingen af et sensoriske sprog når du underviser. På uddannelsen udvikler du din sensitivitet overfor det du rent fysisk kan mærke i kroppen og får et sansebaseret fundament for din egen yogapraksis der kan bruges på tværs af yogaskoler og stilarter. Du får mere kontakt til dit eget sensoriske kompas – din evne til at mærke og handle på fysiske sansninger både når du praktiserer selv og når du underviser.

Sensorisk sprog

Som yogalærer har du allerede udviklet et sprog for det du mærker i kroppen og dette sprog videregiver du bevidst eller ubevidst når du underviser. Uddannelsen hjælper dig til at blive klarere og mere præcis i dit ”sansesprog” så det bliver lettere for eleven at følge med når du taler til deres indre erfaring af kroppen. Du får værktøjer til at bruge sensorisk sprog på tværs af yogaformer fra det helt blide og restorative over det mere muskulære og alignmentbaserede og hen i ikke-lineær og somatisk bevægelse som lige nu breder sig i yogaverden. Du lærer hvordan du kan give din undervisning i meditation og pranayama et sansebaseret twist gennem små justeringer af din verbale instruktion.

Kontaktsprog

Din undervisning er en invitation til kontakt mellem dig og eleven og din verbale og nonverbale kommunikation bestemmer i høj grad kvaliteten af denne kontakt. På uddannelsen lærer du at arbejde bevidst med typer af kontaktsprog når du underviser, sådan at du bedre kan etablere trygge rammer for elevens kropslige undersøgelse af indre tilstande. Med udgangspunkt i klinisk psykologisk praksis får du redskaber til at lægge flere ”lag” af kontaktsprog ind i din nonverbale og verbale instruktion når du underviser yogaklasser.

Psykologfaglig viden

Birgitte og eventuelle gæstelærere vil gennemgå basal viden om nervesystemet og dets betydning for vores oplevelse af kroppens indre tilstande samt vores sociale adfærd. Du får også en psykologfaglig vinkel på kunsten at rumme dine elever når du underviser, på hvordan du afgrænser dit arbejdsområde som yogalærer og på hvordan du passer på dig selv og dine elever når du er på arbejde. Vi går praktisk til hvordan du arbejder med kontakt, blandt andet når du skal håndtere elever der får det svært eller har stærke reaktioner i undervisningen samt i   udfordrende interaktioner du kan have med eleverne udenfor yogalokalet. Vi kigger på det psykologiske maskinrum bag lærer/elevrelationen og du får et blik for faldgruber og ressourcer i dit arbejde med begge sider af denne relation. Uddannelsen zoomer langsomt ud fra det enkelte individs psykologi til at give dig en psykologfaglig vinkel på dit arbejde med relationer, med grupper, med de organisationer som er en del af dit arbejdsliv og med dit eget lederskab.

Yogatraditionens historie

Som en hjælp til at stå stærkere i din egen rolle som yogalærer, supplerer Birgitte den psykologfaglige vinkel med viden om yogaens historie. Du lærer hvordan den fysiske praksis har udviklet sig igennem tiden, hvad der har ledt op til, at det sensoriske lige nu får en renæssance indenfor moderne yoga samt hvordan det yogalokale du underviser i dag rummer ekkoer af tidligere måder at organisere sig på når man har ville videregive yoga som tradition. Et kritisk og nuanceret blik på den tradition du er en del af, giver dig ressourcer til at tage aktivt stilling at finde frem til dit eget bidrag til fremtidens yogatraditioner.

En typisk dag: 

-Tjek ind

-Yogaklasse (demo af teknik/værktøj)

-Psykologfagligt oplæg (med Birgitte og evt. gæstelærere)

-Gennemgang af teknik/værktøj

-Procesarbejde/øvelser/gruppearbejde

-Kort yogaklasse/meditation

(der indlægges en times frokostpause samt to kortere pauser i løbet af dagen)

Program og datoer:

Uddannelsen består af 100 lektioner a´45 minutter. Timerne er fordelt mellem 4 moduler samt 3 mindre hjemmeopgaver der og bruges som materiale i undervisningen af næste modul. Du skal være indstillet på at prioritere et kort gruppearbejde mellem de to sidste moduler der kræver du mødes med et par af dine kolleger og udarbejder et oplæg.

Tider for hvert modul:

Fredag 13.00-18.00

Lørdag 9.00-18.00

Søndag 9.00-17.00

De konkrete datoer bliver annonceret inden udgangen af januar 2020. Der vil ikke give lagt moduler ind i skoleferier, af hensyn til familier og børn.

 

Modul 1 starter den 27. november 2020

Modul 2 ligger i januar 2021

Modul 3 ligger i februar 2021

Modul 4 ligger i marts/april 2021

 

Optagelseskrav:
Kurset henvender sig til dig, der allerede har minimum 100 timers yogalæreruddannelse i bagagen. Det er en fordel hvis du allerede er i gang med at undervise, men ikke et krav. Hvis du har påbegyndt din første yogalæreruddannelse, så kontakt Birgitte for at afklare om du kan starte.

Hvis du har en historik omkring psykisk sygdom, stresssygemeldinger, sorg, traume eller krise, så ring eller skriv til Birgitte og få en snak om dette så i sammen kan vurdere om uddannelsen er det rigtige for dig, samt hvordan den evt. kunne møde dine behov.

Der udstedes kursusbevis for deltagelse efter at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen og har lavet de hjemmeopgaver, der ligger mellem modulerne. Der afholdes ikke eksamen.

Pris:
Uddannelsen koster 16.000 kr. Max 10 deltagere per hold.
Der er mulighed for at betale i max 3 rater inden uddannelsen starter.

Hvordan: Booking, betaling og betingelser:
Du er velkommen til at kontakte Birgitte personlige på telefon eller e-mail, inden du tilmelder dig, hvis du vil vide mere om uddannelsen (mobil: 26169309).

Du tilmelder dig uddannelsen ved at skrive til info@birgittegorm.com hvorefter du får tilsendt en elektronisk faktura. Ved tilmelding skal du i din mail skrive dit fulde navn og adresse. Hvis du skal have et firma til at betale for uddannelsen så oplys venligst cvr nummer, firmanavn og adresse. Vedhæft gerne bevis for din yogalæreruddannelse eller skriv to linjer om din baggrund.

Du reserverer din plads ved at indbetale første rate på 4000 kr. Det resterende beløb betales over max to rater og det samlede beløb skal være indbetalt senest 1.november 2020. Indbetalinger refunderes ikke, med mindre Birgitte aflyser uddannelsen. Beløbet kan ikke overføres til senere events eller uddannelser. Der gives ikke undtagelser til dette.


Underviser:

Birgitte har studeret med flere pionerer indenfor somatisk bevægelse og sansebaseret yoga siden hun selv begyndte at meditere og dyrke yoga for over 25 år siden. På denne uddannelse trækker hun yderligere på sin akademiske baggrund som psykolog og forsker indenfor organisation og ledelse samt på metodiske greb fra Big Mind og proceskonsultation og på sin mangeårige buddhistiske meditationspraksis. Hun er p-t. i gang med en uddannelse indenfor SOMA embodiment og Somatic Experiencing.

Kurset inkluderer elementer fra Birgittes tidligere uddannelse “Rollen som yogalærer – psykologien bag din undervisning” og udvider dette koncept med mere fokus på sensorisk sprog og sansetræning med øget fokus på deltagernes somatiske selvpraksis. Der vil muligvis optræde gæsteundervisere der vil tilføre uddannelsen faglige indspark fra psykologien og yogaterapien, men Birgitte kommer til at undervise minimum 85 % af kontakttimerne selv.