I slutningen af 2020 starter Birgitte en ny overbygningsuddannelse for yogalærere. Uddannelsen er til dig der vil raffinere din evne til at tale til den indre oplevelse af kroppen, skærpe det sensoriske og sanselige aspekt af yoga i din undervisning og støtte dine elever i at handle selvstændigt på det, de mærker i kroppen.

Den er også til dig der gerne vil lære mere om psykologien bag dit arbejde som yogalærer. I en tid hvor flere psykisk sårbare grupper finder frem til yoga, mødes yogalæreren med nye krav og forventninger. Dette giver større efterspørgsel på psykologfaglig viden på yogalæreruddannelser, en øget bevidsthed om stressfaktorer i yogalæreres psykiske arbejdsmiljø, samt et større behov for at afklare grænserne for en yogalærers arbejdsområde.

Som yogalærere kan vi ikke arbejde terapeutisk med psykisk sårbare elever, men vi kan fokusere på at styrke elevens egne ressourcer i undervisningen og være klare på vores ekspertise. Her har det vist sig frugtbart at lægge mere vægt på elevens egen evne til at mærke kroppen og især at handle på det de mærker når de er til yoga. Dette kræver et rolleskift fra den mere traditionelle ekspertposition til en rolle som facilitator eller procesvejleder for eleven.  Læringen på yogaklasser kommer således til at handle mere om at uddanne eleven til at mærke sin krops signaler i respons til yogastillinger og teknikker end om at følge lærerens instruktion ud fra en allerede fastlagt forestilling om hvad en given teknik gør ved eleven.

For at kunne inkludere denne nye rolle, bliver det endnu vigtigere, at man som yogalærer bliver endnu skarpe på at mærke kroppen og formuler sig omkring dette. Det bliver også en vigtig kvalifikation i yogalærerarbejdet at kunne respondere på sin indre sansning i selve undervisningssituationen. På uddannelsen får du indblik i den psykologiske dynamik du indgår i som yogalærer, både på individuelt, relationelt og organisatorisk niveau. Du får også nogle praktiske værktøjer omkring sensorisk sprog og lærer at arbejde med nervesystemet (både dit eget og elevens), gennem din egen krop og gennem den verbale og nonverbale kontakt du etablerer med dine elever når du underviser.

Uddannelsen undervises på dansk.

Endeligt program, datoer og priser ligger klar inden udgangen af 2019.

Forløbet starter den 27. November og finder sted i Birgittes yogalokale i København. Den består af fire moduler. Modul 1-3 er er på tre dage mens modul fire er på 5 dage og afvikles i sommeren 2020. Der vil være små hjemmeopgaver imellem modulerne som involvere din egen undervisning. Du skal egne med at afsætte cirka 2 til 3 timer mellem hvert modul til hjemmearbejde.

Tidsplan for modul 1-3 er som følger:

Fredage 11-18

Lørdage 9-18.00

Søndage 9-17.00

Underviser:

Birgitte har som den eneste yogalærer i Danmark en psykologfaglig baggrund (cand.psych. PhD) kombineret med over 10 års erfaring med at undervise og uddanne yogalærere. Hun var en af de første yogalærere i Danmark der forfulgte ideen om en sensorisk tilgang til at undervise i yoga og udbød i 2017 den første Skandinaviske yogalæreruddannelse der fokuserede på psykologien bag yogalærerjobbet.

Birgitte har studeret med flere pionerer indenfor somatisk bevægelse og sansebaseret yoga siden hun selv begyndte at meditere og dyrke yoga for over 25 år siden. På denne uddannelse trækker hun yderligere på sin akademiske baggrund indenfor psykologi, forskning i organisation og ledelse, Big Mind facilitering, proceskonsultation. Birgitte er p.t. i gang med en efteruddannelse i SOMA embodiment og Somatic Experiencing og vil naturligt være inspireret af denne blide tilgang til at arbejde med nervesystemet.

Kurset inkluderer elementer fra Birgittes tidligere uddannelse “Rollen som yogalærer – psykologien bag din undervisning” og udvider dette koncept med mere fokus på sensorisk sprog, sansetræning og underviserens egen somatiske praksis. Der vil optræde enkelte gæsteundervisere der vil tilføre uddannelsen faglige indspark fra psykologi og yogaterapi, men Birgitte kommer til at undervise minimum 85% af kontakttimerne selv.