Suryanamaskar – solhilsen – bliver ofte brugt til at åbne og styrke hele kroppen og sætte blus på energien. På yogaklasser verden over bruges elementer af serien, men oftest kun som opvarmning eller overgang mellem to stillinger. Solhilsen kan dog være en smuk meditativ praksis i sig selv hvis man giver sig tid til at nyde flowet og arbejde i kroppens eget tempo.

Lørdag  kl.10-16:30: Flow og teknik

Vi starter med en lang, blid yogaklasse der giver dig de basale teknikker for at finde meditationen i en flow-baseret yogapraksis. Du lærer grundteknikker til at aflaste de sårbare led i kroppen og forløse åndedrættets naturlige rytme.
Om eftermiddagen udforsker vi principperne bag, som hjælper dig til at arbejde sikkert i flow så du kan tilpasse teknikkerne til din egen krops behov. Du får også en kort præsentation af alle grundstillinger i suryanamaskar-serien.
Lørdag lander blødt med en kort yogaklasse på gulvet der forløser unødvendige spændinger i kernen af kroppen og forbereder dig til næste dag. (Frokostpause ca 1 time)

Søndag kl.10.00 -13.00: Solhilsen

Søndag morgen underviser Birgitte et langt flow baseret på suryanamaskar. Klassen starter med let tilgængelige variationer afg solhilsen serien og bevæger sig gradvist over i mere udfordrende flows hvor bagoverbøjninger og ekstensioner kommer i fokus. Klassen ender i en lang afspænding og siddende meditation.

Alle kan være med uanset yoga-erfaring. Deltagelse søndag morgen kræver dog, at du har været med hele lørdagen. Workshoppen undervises på engelsk hvis nødvendigt.

Pris: 950 kr.

Søndag 14.30-17.30

Ekstra workshop for yogalærere: Action/impact: Hvordan du instruerer et meditativt flow

(Denne workshop kræver deltagelse i alle de tidligere klasser). Yogastillinger kan beskrives med tusindvis af ord. Men hvordan gør du det klart og kort så eleven får maksimal effekt af det du når at sige? Flow-baseret yoga er en stor udfordring for læreren idet der ikke er ret meget tid til lange forklaringer eller “stop-op-og-kig-her-undervisning”. Derfor bliver det vigtigt at være præcis og klar i den instruktion du når at give og samtidig kunne guide eleven ind i sin egen indre oplevelse af flow, åndedræt og bevægelse.

Birgitte forklarer forskellen på instruktioner der går på “action” (det du beder eleven om at gøre) og instruktioner der retter sig mod “impact” (effekten af det eleven gør). At undersøge og adskille disse to lag af instruktion er uhyre vigtigt for at kunne undervise effektivt, sikkert og samtidig give dine elever friheden til at gå dybt i deres egen oplevelse uden at du skal være afhængig af visuel demonstration. Birgitte går bag kulissen på den foregående workshop og forklarer om metoden bag den måde instruktioner gives på og ideen bag sekvenseringen af de tre klaser.  Vi leger lidt med instruktion i grupper og finpudser vores instruktion.

Pris: 300 kr.

Tilmelding: klik her

Spørgsmål: info@nordiskyoga.dk