I yoga er vi rigtig gode til at arbejde med lige linjer og forholdet mellem forside og bagside. Når vi f.eks flyder gennem en solhilsen arbejder vi meget med frontlinjen og baglinjen i kroppen og arbejder ofte i lige linjer og stræk. Hvad vi måske ikke så tit kommer omkring på en yogaklasse, er det væv der krydser op igennem kroppen i spiralformede linjer som stabiliserer os og gør vores bevægelser flydende og ubesværede. Workshoppen introducerer kroppens naturlige spiralbevægelser til yogaens fysiske praksis og giver dig nye kropslige orienteringer du kan lege med efterfølgende. Vi leger med spiraler når vi som babyer ligger og ruller på gulvet, vi bevæger os i spiraler når vi som voksne går ned af gaden eller sprinter efter bussen. Gør dig klar til at komme ud over yogamåttens lille firkant og undersøge kroppen på ny.

Birgitte underviser en yogaworkshop inspireret af Fascial Flow og Continuum Movement hvor vi leger med det flydende og rundede element ved al menneskelig bevægelse. Klasserne spænder fra det næsten restorative til det dynamisk kraftfulde. Hver klasse bygger videre på den forrige og workshoppen kan derfor kun bookes samlet.

Program

Lørdag 10-13: Fascial Flow Yogaklasse

Lørdag 14-17 : Fascial Flow Yogaklasse

Søndag 10-13: Fascial Flow Yogaklasse

Søndag 14-17: Big Mind workshop: Yogafilosofi i praksis

Workshoppen slutter søndag aften med en Big Mind workshop. Big Mind arrangementet kan også bookes separat.

Booking hos Yoga collective  info@yogacollective.dk

Website:  http://yogacollective.dk/studio

Om Fascial Flow Yoga

Fascierne er en del af dit bindevæv, et fint netværk af elastisk væv, der forbinder kroppen fra inderst til yderst. Fascial Flow Yoga er en måde at bevæge dig på, som aktivt stimulerer fascierne, så de bibeholder deres elasticitet og vitalitet. Det er en yogaform, der arbejder blidt med funktionel bevægelse, afbalancering af nervesystemet, træner sensitiviteten og styrker oplevelsen af egne ressourcer.

Klasserne veksler mellem strukturerede sekvenser, der arbejder med kompensationer i kroppen og meditative flows, hvor kroppen får lov at følge sin egen spontane bevægelse. Typisk vil der på en klasse både være ”stop-og-kig-undervisning” og dybere ”dyk”, hvor du guides helt ind i din egen kropslige væren. Fascial Flow Yoga henter inspiration fra bevægelsessystemet Fascial Flow der bygger på Rolf Movement og Continuum Movement. Du vil også møde elementer fra Yoga Somatics og Dynamic Yoga.

Om Big Mind

Om Big Mind: Processen er oprindelig skabt af den amerikanske zenmester Genpo Roshi som et middel til at gøre zen mere tilgængelig for vesten. Den bruges i dag i mange forskellige sammenhænge, fra organisationsudvikling og coaching til terapi og spirituel praksis. Det foregår som en gruppebaseret dialog mellem facilitatoren og deltagerne. En aften med Big Mind tilbyder dig nye perspektiver på dig selv og dit liv og sandsynligvis også en aha-oplevelse eller to. Birgitte er en ud af kun tre i Danmark der har gennemført de grundlæggende moduler i Big Mind facilitering og er registreret på Genpo Roshis hjemmeside. Hun har studeret intensivt med Genpp Roshi som lærer og mentor i de sidste tre år og går videre med overbygningsuddannelsen i 2016.

Big Mind Workshop: Yogafilosofi i praksis Søndag 14-17.

Yogafilosofi er fuld af dybe erkendelser fra gamle mestre. Men hvis vi skal tro dem ret bærer du allerede disse erkendelser i dig selv. Yogafilosofi er derfor ikke blot et studie af andres tanker og ideer men også en praksis og en undersøgelse af din egen dybeste natur. På denne introduktionsaften bruger vi Big Mind processen til at lære dig selv bedre at lege med yogafilosofi i praksis. Birgitte faciliterer gruppen i dialog med forskellige aspekter af os selv som ofte rummer dyb visdom og kærlighed men i deres fornægtede eller undertrykte tilstand også kan spænde ben for os i vores hverdagsliv samt i spirituelle praksisser som yoga og meditation. Ved at give dine skyggesider og skjulte ressourcer taletid og kærlig opmærksomhed åbner du for en erkendelse af den visdom du allerede bærer i dig. Spontane meditationspauser kan forekomme undervejs