At undervise yoga i et kontinuerligt flow kræver lidt mere af dig som yogalærer, især hvis du gerne vil bruge flowbaseret yoga som invitation til meditativ fordybelse. 

Denne endagsworkshop fokuserer på den verbale instruktion, der ligger bag den flowbaserede yogaklasse. Birgitte vil introducere dig for en teknik til at undervise kontinuerlige, cirkulære bølgeflows (ullola), som du kan bruge som krydderi på dine klasser. 

På dagen arbejder vi fokuseret med kontinuerlige, bølgende flows som kører i ring mellem to eller flere yogastillinger. Hvor en vinyasa er en perlerække af åndedræt og bevægelse, der forbinder to statiske stillinger, er et bølgeflow nærmere en perlekrans eller et kontinuerligt “loop” uden start eller slutpunkt. Eleven følger sin egen vejrtrækning og klassen vil derfor typisk arbejde asynkront med et individuelt fokus, snarere end synkront med et fælles fokus. Dette giver praksissen et mere meditativt element og inviterer den enkelte elev til at fordybe sig i oplevelsen af åndedræt og bevægelse. Bølgeflows eller ullolaer er sjove at lege med, men også rigtig udfordrende at undervise, da klassen hele tiden er ”i gang” og ikke nødvendigvis følger samme tempo. 

På denne workshop deler Birgitte ud af mere end 15 års erfaring med at undervise flowbaseret yoga efter Dynamic Yoga metoden. 

Du får:
• Baggrundsviden om læring, bevægelse som ligger til grund for det cirkulære bølgeflow som undervisningsværktøj
• To yogaklasser der demonstrerer brugen af bølgeflows både i den helt blide yogapraksis og i det mere dynamisk-meditative flow
• Tips til at bruge bølgeflows som krydderi på dine klasser
• Mulighed for at finpudse din verbale instruktion af flows gennem praktiske øvelser
• En hyggelig dag sammen med dine fantastiske kolleger.

Workshoppen er åben for yogalærere fra alle skoler og uddannelsesniveauer.