Open Flow Yoga er en meditativ og sansebaseret yogaform som introducerer ikke-lineære flows i din eksisterende undervisning. En uddannelse for dig der allerede er yogalærer og vil inspirere dine elever til at mærke efter og lade deres praksis komme indefra. Du får ny inspiration fra tre tendenser der lige nu bryder frem i det internationale yogamiljø.

 • Ny viden – nye bevægelser: Fascia, tensegritet og den nye yogakrop. De sidste 8-10 år har ny viden udfordret det geometrisk definerede alignment-paradigme som har præget yogaens fysiske praksis siden 1930érne. Dette ændrer lige nu på vores billede af yogakroppen og hvordan den bevæger sig. På uddannelsen tager vi fat i ny viden om bindevæv og bevægelse og deres betydning i moderne fysisk yogapraksis. Du lærer tre nye typer af ikke-lineær bevægelse som kan supplere din eksisterende undervisning. Vi arbejder med at finpudse din verbale instruktion så selv mere komplekse og ikke-lineære bevægelser bliver lette at følge.
 • Den sensoriske vending i yoga: At undervise asana indefra. Open Flow Yoga er den første yogalæreruddannelse på Dansk som tilbyder en systematisk introduktion til sansebaseret instruktion. En stor del af den målgruppe som finder yoga i dag, kommer ikke bare til yoga for at bevæge sig. Det tidligere fokus på styrke, smidighed og avancerede yogastillinger mødes nu igen med et ønske om ”noget mere”. Ro, nærvær, selvomsorg, stressreduktion samt at komme ”ned i kroppen” står nu mindst ligeså højt på ønskelisten hos den moderne yogaudøver. De menesker yogalærere i dag arbejder med i dag, efterlyser ofte mere kropsligt og sanseligt nærvær. På uddannelsen undersøger vi hvordan du kan tale mere præcist til elevens sansning af kroppen når du underviser ikke-lineære bevægelser. Vi gennemgår historien og anatomien bag den tendens man kunne kalde en “sensorisk vending” i moderne yoga. På uddannelsen arbejder vi praktisk med, hvordan du underviser asana ”indefra”. Dette hjælper dig til at fordybe en fri eller legende bevægelse til at give eleven en mere meditativ oplevelse. Du lærer tre lag af verbal instruktion der skærper det sansebaserede og intuitive element på dine klasser. Dette hjælper dine elever til at handle på det, de mærker i kroppen stedet for at observere .
 • Post-lineage yoga og nye former for læring: Yogaverden er begyndt at organisere sig anderledes. Det livslange forhold til en guru eller en skole (lineage) som udgjorde det primære læringsrum bliver sjældnere. Samtidig opstår nye ikke-hierarkiske læringsrum også kendt som ”post lineage yoga”-tendensen (Wildcroft 2018). Vi ser nu oftere at læring foregår på tværs at fællesskaber hvor hierarkierne “flader ud”. Netværket og cirklens model blander sig i dag med den klassiske pyramideopbygning hvor guruen sidder på toppen. Dette stiller spørgsmålstegn ved den hierarkiske pædagogik yogalærere ofte implicit har arvet fra tidligere generationer. På uddannelsen får du et hurtigt overblik over den moderne yogahistorie og hvor yogalærerfaget er på vej hen. Vi kigger på faldgruberne i både de gamle og de nye måder at lære på. Vi arbejder praktisk med, hvordan du bruger læringsmodeller bevidst i din undervisning. Du får teori og træning i en pædagogisk tilgang som sætter fokus på elevens læring frem for præstation. Du styrker elevens egne ressourcer og selvstændighed.

Undervisningen dækker følgende temaer:

 • Open Flow: Du lærer at praktisere, instruere og sekvensere tre nye bevægelsestyper som et krydderi i din eksisterende undervisning. De nye bevægelser du lærer på uddannelsen, inviterer et meditativt, sanseligt og undersøgende element i din undervisning. De kan bruges som supplement uanset om du underviser indenfor alignmentbaseret yoga eller allerede arbejder ikke-linært.
 • Sansebaseret instruktion: Du får en introduktion til sensorisk sprog der inviterer dine elever til at handle på kropslige fornemmelser. (Overbygningen på 100 timer der specialiserer sig i sensorisk sprog og psykologi for yogalærere går videre med dette).
 • Sekvenseret instruktion: Du lærer at sekvensere din verbale instruktion i 3 “lag”. Dette gør det lettere for dine elever at følge dig trin for trin – også når du underviser ikke-lineære bevægelser.
 • Motorisk læring: Du bliver introduceret for pædagogiske grundprincipper der fremmer selvstændig læring på din klasser.
 • Fascia: Du får basal viden om den betydning ny viden om bindevævet er ved at få i yogaens fysiske praksis. Hvad – om noget- ved vi egentlig om bindevævet lige nu? Hvad ændrer sig ved den fysiske yogapraksis når vi forstår kroppen som andet og mere end skelet og muskler?
 • Tensegritet: Du får en basal viden om tensegritet (tensional integrity). Hvad ændrer sig i yoga når vi ser kroppen mere som en organisk helhed end som en mekanisk struktur?
 • Nye pædagogikker: Vi undersøger nye undervisningsformer hvor yogalærerens ekspertrolle er nedtonet til fordel for elevernes selvstændige og sociale læring.

Uddannelsen inkluderer:

 • Et live modul på 45 lektioner a´45 minutter hvor birgitte underviser samtlige kontakttimer. På live-modulet veksles der mellem guidede yogaklasser, korte oplæg, dialog og gruppearbejde.
 • 5 online-lektioner a´45 minutter der forbereder dig inden live-modulet. Online-forberedelsen består primært af videoforedrag med Birgitte samt en mikro-hjemmeopgave som skal færdiggøres op til modulet.
 • Lydoptagelser af de længere yogaklasser som Birgitte underviser live på uddannelsen.
 • En printet, velskrevet manual, der gennemgår teorien og pædagogikken bag Open Flow Yoga og giver dig referencer til videre læsning.
 • Detaljeret inspirationskatalog: Manualen viser 40 bevægelser/teknikker. Hver teknik er vist med fotos og videolinks der demonstrerer bevægelsen samt konkrete forslag til instruktion.
 • Adgang til uddannelsens online-forum hvor alle videoer, lydoptagelser samt supplerende undervisningsmaterialer er samlet. Du har adgang til materialer der uploades på forummet mindst 2 år efter du har gennemført uddannelsen.

Læringsmål:

Når du har deltaget aktivt på hele uddannelsen og lavet alle hjemmeopgaver, skal du kunne:

 • Supplere din eksisterende undervisning med tre nye typer af bevægelse (oscillation, undulation og fluktuation)
 • Identificere tre lag af verbale instruktioner du kan bruge til at instruere ikke-lineær bevægelse trin for trin
 • Sekvensere dine instruktioner så de inviterer en selvstændig læringsproces hos eleven
 • Reflektere over den sociale dynamik, du skaber med den måde, du rammesætter din undervisning på.
 • Kende til basal viden om fascia og tensegritet
 • Kende til sansebaseret yoga og de traditioner der er gået forud
 • Kende til den moderne yogas historie og reflektere over den betydning den får i dit arbejde som yogalærer

Optagelseskrav, pris og booking

Optagelseskrav og kursusbevis:
Kurset henvender sig til dig, der allerede har minimum 100 timers yogalæreruddannelse i bagagen. Det er en fordel hvis du allerede er i gang med at undervise, men ikke et krav. Hvis du er i tvivl om din uddannelsesbaggrund kvalificerer dig, så ring eller skriv til Birgitte: mobil: 26169309, email: info@birgittegorm.com

Der udstedes kursusbevis for deltagelse efter at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen både live og online.

Pris:
Uddannelsen koster 8.500 kr.
Der er mulighed for at betale i to rater inden uddannelsen starter.

Hvordan: Booking, betaling og betingelser:
Du er velkommen til at kontakte Birgitte personlige på telefon eller e-mail, inden du tilmelder dig. Hvis du vil vide mere om uddannelsen (mobil: 26169309).

Du tilmelder dig uddannelsen ved at skrive til info@birgittegorm.com hvorefter du får tilsendt en elektronisk faktura. Ved tilmelding opgives følgende informationer. Din mail, dit fulde navn, din adresse, evt. cvr nummer og firmanavn samt bevis for din yogalæreruddannelse.

Du reserverer din plads ved at indbetale et ikke-refunderbart depositum på 3700 kr. Det resterende beløb på 4800 kr. betales senest 15. juni 2021. Indbetalinger refunderes ikke, med mindre Birgitte vælger at aflyse uddannelsen. Det indbetalte beløb kan ikke overføres til senere events eller uddannelser og der gives ikke undtagelser herfor. 

Corona-klausul: Hvis nye corona-restriktioner får betydning for uddannelsens beliggenhed kan undervisningen flyttes til et større lokale i København. I tilfælde af en ny nedlukning, vil dele af uddannelsen blive afviklet online. Cirka 60% af lektionerne vi blive afviklet på de aftalte datoer via Zoom. De resterende 40% af lektionerne udskydes til en senere dato hvor der kan undervises live.

Hvornår:

Online forberedelse 5 lektioner:
1.-25. Juli 2020 Når uddannelsen er betalt får du adgang til videoforedrag og andet undervisningsmateriale gennem uddanelsens online-forum. Der et også her du finder lydfiler det bliver optaget på live-modulet, hjemmeopgaver samt supplerende undervisningsmaterialer.

Live-modul 45 lektioner:
25 juli – 1. august 2021
Søndag den 25. juli 13.00-17.00
Mandag den 26 til søndag den 1. august: 9.00-16.30

Underviser Birgitte Gorm Hansen

Birgitte er kendt for sin høje kvalitet som underviser og sin dybe dedikation til undersøgende, sansende og meditativ yoga. Hun har undervist yogalærere hen over de sidste 12 år. Birgitte står for en udogmatisk, eksperimentel praksis, hvor elevens egen indre oplevelse af kroppen altid er i centrum. Hendes klasser er legende, sensitive og nydelsesfulde invitationer til at elske den krop, du har i dag.

Birgitte begyndte at praktisere for lidt over 25 år siden. Hun har undervist ugentlige yogaklasser siden 2001 og gennemført 5 uddannelser indenfor yoga og meditation. Hendes fundament som yogalærer kommer fra Dynamic Yoga. Hun har siden suppleret med inspiration fra Yoga Somatics, Continuum Movement, SOMA embodiment og Somatic Experiencing. Buddhistisk meditation har været den bærende pille i hendes praksis fra teenageårene. Lige nu studerer Birgitte på 8. år hos sin zen lærer, Genpo Roshi.

Ud over yogaen er Birgitte uddannet psykolog (cand. psych.) fra Københavns Universitet, Ph.d. fra CBS og proceskonsulent fra Attractor. Birgitte har forelæst og forsket på flere danske universiteter gennem årene. Hun var også et af de første ansigter på Danmarks største online yogaudbyder Yogavivo. Hun har gæstet flere danske yogalæreruddannelser som assistent, gæsteunderviser og censor igennem de sidste 10 år. I dag tilbyder hun efteruddannelser, mentorforløb og psykologisk procesarbejde for undervisere indenfor yoga og meditationsverdenen. Hendes specialer er sansebaseret alignment, nytænkning af yogaens fysiske praksis. Hun arbejder også med de psykologiske og sociale dynamikker, der opstår omkring rollen som yogalærer. Frem til 2015 fungerede Birgitte som seniorlærer ved Windfire School of Yoga. I dag bor hun i København med sin familie og arbejder uafhængigt af yogaskole og stilart. Birgitte er p.t. i gang med en psykologisk specialistuddannelse indenfor Soma Embodiment og Somatic Experiencing.