Uddannelsen er til dig, der vil:

 • Skærpe det sansende og somatiske aspekt af din undervisning.
 • Støtte dine elever i selv at handle på det, de mærker i kroppen.
 • Skabe en tryg ramme for elever med et udfordret nervesystem (stress, angst, depression, chok/traume).
 • Arbejde bevidst med nervesystemet i din undervisning.
 • Forstå det psykologiske maskinrum bag din undervisning.
 • Blive klarere på dit ekspertiseområde som yogalærer.
 • Passe godt på dig selv når du er på arbejde.

Book din plads HER

Undervisningen dækker følgende temaer:

 • Somatisk resonans: Gennem hele uddannelsen arbejder vi med at skærpe din sensitivitet overfor det, du kan mærke i kroppen. Først i din egen praksis og sidenhen som redskab i dit arbejdsliv. Din egen sansning af kroppen danner grundlaget for somatisk resonans i din undervisning – din evne til både at mærke både dig selv og gruppen samt være mere spontan i din kontakt med eleverne.
 • Sensorisk sprog: Som yogalærer har du allerede dit eget sprog for, hvordan du mærker kroppen, og dette sprog videregiver du bevidst eller ubevidst, når du underviser. Uddannelsen hjælper dig til at blive klarere og mere præcis i dit eget ”sansesprog”, så det bliver lettere for eleverne at følge din instruktion, når du underviser. Du lærer hvordan du kan give din undervisning et sansebaseret twist gennem små justeringer af din verbale instruktion uanset, hvilken yogaform du underviser.
 • Kontaktsprog: Din verbale og nonverbale kommunikation bestemmer i høj grad kvaliteten af kontakten med dine elever. På uddannelsen lærer du at arbejde bevidst med kontaktsprog med inspiration fra psykologien. Du får redskaber til at lægge flere ”lag” af kontaktsprog ind i din verbale instruktion, og på den måde skabe et engagerende og trygt læringsrum for eleverne i din undervisning.
 • Nervesystemet: Birgitte og eventuelle gæstelærere støtter dig i at tilrettelægge din undervisning, så elever med et udfordret eller dysreguleret nervesystem, kan være med på lige fod med resten af holdet. Du lærer om det autonome nervesystems betydning for vores oplevelse af kroppens indre tilstande, vores relationer til andre og vores måde at indgå i fællesskaber eller grupper. Vi undersøger, hvordan vi kan arbejde ressourcebaseret i mødet med de mere sårbare mennesker, som i stigende grad finder ind i yogalokalet.
 • Psykologi: Birgitte og gæstelærer Frank Vestergaard Olsen (cand.psych aut.) giver en psykologfaglig vinkel på at sætte rammen om din undervisning og arbejde ressourcebaseret i yogalokalet. Du lærer, hvordan du passer godt på både dig selv og dine elever, når du er på arbejde og bliver mere klar på din egen rolle, dit ekspertiseområde og dets afgræsning. Over fire moduler zoomer vi langsomt ud fra det enkelte individs nervesystem til at kigge på, hvordan man som yogalærer kan arbejde mere bevidst med gruppen og de processer, der udspiller sig på gruppe- eller organisatorisk niveau.
 • Moderne yogahistorie: Som en hjælp til at stå stærkere i din egen rolle som yogalærer, får du et indblik yogaens nyere historie. Du lærer, hvordan den fysiske praksis har udviklet sig igennem tiden, hvad der har ledt op til, at det sensoriske lige nu får en renæssance indenfor moderne yoga, samt hvordan det moderne yogalokale rummer ekkoer af tidligere måder at organisere sig på.
  Et blik på den tradition du er en del af, giver dig ressourcer til at tage aktivt stilling til at finde frem til dit eget bidrag til fremtidens yogatraditioner.

Uddannelsens opbygning og forløb
Uddannelsen består af 100 timer fordelt over 4 moduler á 3 dage. Heraf afvikles 16 af disse som teoretisk undervisning på video eller som forberedende hjemmeopgave til næste modul.

 • Forberedelse: Inden hvert modul ligger videoerne klar på uddannelsens onlineforum, som gennemgår de vigtigste begreber/teorier. Mellem hvert modul vil der også være en hjemmeopgave, som løses individuelt eller som gruppearbejde.
 • Morgen: Kort meditation. Dialog eller procesarbejde omkring teori eller hjemmeopgaver.
 • Formiddag: Længere yogaklasse, der demonstrerer brugen af et konkret værktøj eller metodisk greb. Klasserne spænder vidt alt efter dagens tema og kan veksle fra det hvilende til det mere muskulære og legende. Du vil få demonstreret brugen af sensorisk sprog indenfor flere yogaformer (alignmentbaseret blid Vinyasa, Open Flow Yoga, Yoga Somatics, Restorativ Yoga, Pranayama, Meditation og Yoga Nidra/kropsscanning)
 • Middag: 45-60 minutters frokostpause.
 • Eftermiddag: Der veksles mellem gruppearbejde, undervisningsøvelser og procesarbejde.
 • Aften: Kort meditation, Yoga Nidra eller en hvilende yogaklasse.

Modul 1:
Fredag den 7. januar kl. 12.00-19.00
Lørdag den 8. januar kl. 09.00-19.00
Søndag den 9. januar kl. 09.00-16.00

Modul 2:
Fredag den 25. februar kl. 12.00-19.00
Lørdag den 26. februar kl. 09.00-19.00
Søndag den 27. februar kl. 09.00-16.00

Modul 3:
Fredag den 29. april kl. 12.00-19.00
Lørdag den 30. april kl. 09.00-19.00
Søndag den 1. maj kl. 09.00-16.00

Modul 4:
Fredag den 10. juni kl. 12.00-19.00
Lørdag den 11. juni kl. 09.00-19.00
Søndag den 12. juni kl. 09.00-16.00

Der udstedes kursusbevis for deltagelse efter, at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen og har færdiggjort alle hjemmeopgaver inden uddannelsens afslutning. Der afholdes ikke eksamen, men du kan tilkøbe en ekstra dag for 800 kr. forudsat, at min. 5 tilmelder sig. Her får du mulighed for at undervise en gruppe fra holdet i 20 minutter og modtage individuel, konstruktiv feedback fra Birgitte