Yoga skal føles lækkert. Ikke bare mens du gør det men også bag efter. Derfor underviser Birgitte yoga som en undersøgelse i at møde dig selv der hvor du er. Hendes undervisning tager udgangspunkt den indre sanseoplevelse og hun instruerer med sensitivitet overfor det eleven selv kan mærke. Den fysiske praksis inviterer en funktionel og strukturel integritet der gør, at du bevæger dig med mindre anstrengelse og større nydelse både under og efter yogaklassen. Du bliver guidet med enkle, fysiske instruktioner der er lette at gå til, så du får din egen oplevelse af yogaens dybde. Det, du oplever på klasserne hedder muligvis noget på sanskrit, men hos Birgitte er det din egen kropslige erfaring der er i centrum.

Den fysiske praksis: Intimitet med den krop du har i dag er et grundprincip i den måde Birgitte underviser fysiske stillinger (asana) på. Det betyder der ikke er nogen fast dagsorden for hvordan dine yogastillinger skal se ud. I stedet bliver du opfordret til at ære det som din krop kan mærke her og nu og lade stillingen folde sig ud derfra. Dette sker gradvist som du bliver mer vant til at handle på det du selv kan mærke. En typisk klasse lægger ud med simple, strukturerede sekvenser hvor du flyder mellem to eller flere asanas i gentagende bølger (ullola). Som du synker ned i den indre oplevelse af kroppen inviteres du af og til ind i mere spontane flows der udforsker kroppens evne til at følge sin egen organiske bevægelse. Det er en meditativ og sensitiv praksis der tager dig dybt ind i dig selv og inviterer dig til at undersøge det din krop kalder på lige nu. Mens ullola og statiske stillinger vækker din kropslige intelligens gennem muskelært arbejde vil de spontane flows invitere elasticitet og forløsning gennem bindevævet. Den fysiske praksis kræver ingen særlig styrke eller smidighed, det eneste du skal bruge for at komme i gang er lidt beginners mind.

Åndedrætspraksis og Meditation undervises ud fra samme princip, nemlig at din krop allerede ved hvad der er bedst for den. Derfor er Birgittes undervisning i åndedrætsøvelser (pranayama) og meditation mere en lytten til kroppens iboende visdom end en række af teknikker du skal lære eller “træne”. Den meditative tilstand er ikke andet end sindets naturlige måde at fungere på når det ikke lige har travlt med noget andet. Dit frie og fuldendte åndedræt er noget du er født med og din krop vil altid trække vejret efter bedste evne uanset hvilken situation du befinder dig i. Grundprincippet i Birgittes undervisning er gradvis at slippe de spændinger der hæmmer sindets og åndedrættets naturlige rytmer sådan at de kan fungere frit uden at du skal bruge energi få dem til at opføre sig “rigtigt”. Her lægger den fysiske praksis ofte grundlaget til siddende pranayama og meditation. Du får nogle enkle og let tilgængelige instruktioner at lege med og sammen undersøger vi effekten.

Inspiration: Birgittes fysiske praksis trækker primært Dynamic Yoga Metoden men finder inspiration fra Continuum Movement, Fascial Flow og Yoga Somatics. Hendes tilgang til meditation er trækker på Big Heart Zen og Somatic Meditation.

Et spontant flow kunne f.eks se sådan ud:

 

Et struktureret flow kunne f.eks se sådan ud:

Video om Continuum movement: